Walne Zebranie

W piątek odbyło się Walne Zgromadzenie Zostały podjęte uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań oraz udzieleniu absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Wybrano nowy Zarząd oraz nowa ( stara ) KR. Skład…

Czytaj dalejWalne Zebranie