Zarząd 2014

Zarząd:

Zbigniew Rakocy                                 - Prezydent

Jakub Kulesza                                     - V-ce Prezydent

Sylwia Kędzierska – Polaczyk               - Skarbnik

Dariusz Sibilski                                    - Sekretarz

Mirosław Błoch                                    - Członek

Komisja Rewizyjna:

Rafał Zakrzewski                                  - Przewodniczący

Jarosław Klimczyk 

Kinga Jaruga

Sąd Koleżeński

Andrzej Neyman                                 - Przewodniczący

Tomasz Słodecki

Michał Jaruga

 


Zarząd 2013

Prezydent PZKS - Zbigniew Rakocy

Wice Prezydent - Bogdan Ratajczak

Sekretarz - Dariusz Sibilski

Skarbnik - Sylwia Polaczyk

Członek Zarządu - Mirosław Błoch

Komisja Rewizyjna

Rafał Zakrzewski

Kinga Jaruga

Jarosław Klimczyk

Sąd Koleżeński

Romuald Dobrzyński

Krzysztof Kluza

Krzysztof Sulejewski

Delegat na Sejmik PZŻ

Mierniczy Klasy - Krzysztof Witczak