Składki Członkowskie PZKS:

Składka członkowska roczna 120 zł/osoba- Senior

Składka członkowska roczna 60zł/ osoba - Junior

Skałdka członkowska PZKS i SCIRA.


Łączna składka roczna PZKS i SCIRA  za załogę(sternik-załogant) i łódkę 440 zł.

W przypadku zapłaty łącznej składki do 1 maja , stosuje się upust zgodnie z Uchwałą nr 15/2018 WZ PZKS i wynosi ona 370 zł.

Polski Związek Klasy Słonka, 60-480 Poznań, ul.Wilków Morskich 17/19

Numer  konta :   18 2490 0005 0000 4500 8396 9559