Memoriał Jacka Sobkowiaka

Opublikowano niedziela, 04 wrzesień 2016

Memoriał Jacka Sobkowiaka

Więcej...

Mistrzostwa Polski 2016

Opublikowano środa, 31 sierpień 2016

 

 

Więcej...

Benelux 2016 - wyniki i zdjęcia

Opublikowano czwartek, 18 sierpień 2016

W załączeniu wyniki z regat.

Więcej...

Puchar Prezesa AZS 2016 - wyniki

Opublikowano poniedziałek, 15 sierpień 2016

W załączeniu wyniki regat Puchar Prezesa AZS, POZNAŃ, 12-14.08.2016

Więcej...

Zawiadomienie o regatach - Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów 2016

Opublikowano piątek, 05 sierpień 2016

Zawiadomienie o regatach
 
Nazwa regat:

Więcej...

Relacja z Mistrzostw Polski Masters Snipe 2016

Opublikowano poniedziałek, 25 lipiec 2016

Wielkie święto "Słonki" w JKW Poznań.

Więcej...

Zawiadomienie - Mistrzostwa Polski Masters klasa Snipe 2016

Opublikowano piątek, 17 czerwiec 2016

MISTRZOSTWA  POLSKI  MASTERS  I  PZKS
                               KLASY  SŁONKA
            

23 lipiec do 24 lipiec 2016 r.                                 
Jacht Klub Wielkopolski i Polski Związek Klasy Słonka

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1. ORGANIZATOR
Jacht Klub Wielkopolski – 60-480 Poznań ul. Wilków Morskich 17/19  oraz  Polski Związek Klasy Słonka.
2. PRZEPISY
2.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2012-2016, przepisami klasowymi dla przeprowadzania krajowych i międzynarodowych regat.
2.2. Zgodnie z niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją
                 Żeglugi.
3. REKLAMA
Reklama jest dozwolona na zasadach określonych przepisem 20 ISAF oraz przepisami Klasy Słonka . Sposób noszenia reklamy przez jachty określa organizator.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
4.1. W regatach Masters klasy SNIPE mogą brać udział zawodnicy:
             sternik - ukończył 45 lat do dnia rozpoczęcia zawodów.
             załoga ( sternik +załogant) ukończyła w sumie 80 lat do dnia   
             rozpoczęcia zawodów.

5. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
5.1. Dla ważności zgłoszenia, każdy sternik musi osobiście dokonać rejestracji w biurze regat na przystani Jacht Klubu Wielkopolski w Poznaniu w dniu  23.07.2016 r. od   godz 09:00-10:00. na formularzu Zgłoszenie do Regat załączonym przez organizatorów.
5.2. Rejestracja zostanie dokonana na podstawie następujących dokumentów:
Złożenie przez załogę Zgłoszenia do Regat.
Zapłata wpisowego w wysokości 90 zł od jachtu , przelewem do dnia 19.07.2016. ( data księgowanania na koncie JKW) na
konto 84 1090 1362 0000 0001 0116 8312  Jacht Klub Wielkopolski  60-480 Poznań ul. Wilków Morskich 17/19 ( tytuł wpłaty:  MP Masters SNIPE ,nr jachtu)  lub gotówką w kasie Klubu w każdy poniedziałek od 13 do 19 lub środę,piątek od 17 do 20.
      □      Zapłata wpisowego w wysokości 110 zł w dniu regat.

      □      Polisa ubezpieczeniowa OC na czas regat.
                  
        
6. PROGRAM REGAT
6.1. REJESTRACJA I POMIARY
23 lipca 2016. - 09.00 -  10.00

6.2. WYŚCIGI
                                                    
23 lipca  -  sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu 11.00,
24 lipca  -  sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu 11.00,

6.3. Planowane jest rozegranie do 5 wyścigów.
6.4. W ostatnim dniu regat sygnał ostrzeżenia nie może być podany  później niż o godz. 14 , o ile nie podany zostanie sygnał odwołania.
7. POMIARY
7.1. Wszystkie jachty mogą być poddane pomiarom w czasie regat zgodnie z decyzją Komisji Regatowej.
8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna podczas rejestracji od godz. 0900-1000 w dniu 23 lipca  2016 r.  w miejscu rejestracji (przystań JKW).
9. LOKALIZACJA
9.1. Rejestracja i pomiary odbędą się na terenie przystani JKW w Kiekrzu.
9.2. Wyścigi będą odbywały się na wodach jeziora Kierskiego, Kiekrz k/Poznania.
9.3. Wszystkie imprezy  towarzyszące odbędą się na terenie JKW .
10. PRAWO DO WIZERUNKU
 Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez organizatorów i sponsorów w formie fotografii ,filmów i innych materiałów tworzonych w trakcie regat i ich reprodukcji .
11. PUNKTACJA
11.1. Stosowany będzie system Małych Punktów ISAF.
11.2. W przypadku rozegrania 4 lub mniej wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.
11.3. W przypadku rozegrania  5  wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu zostanie odrzucony.
11.4. Liczba planowanych wyścigów oraz wymagana liczba wyścigów
                 do uznania regat za ważne zostanie podana w Instrukcji
                 Żeglugi .


      12. SYSTEM KAR
Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne jak stanowi przepis 70.5. PZŻ

13. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
14. UBEZPIECZENIE
Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas regat
            polisę OC, obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów.

15.  KOMUNIKACJA RADIOWA
a. Za wyjątkiem sytuacji alarmowych jacht nie może korzystać podczas wyścigu z komunikacji radiowej, która nie jest dostępna wszystkim jachtom.
b. Ograniczenie stosuje się również do telefonów komórkowych.
16. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu lub osób , albo śmierć wynikłe w związku z regatami. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za szkody materialne, uszkodzenia ciała lub śmierć powstałe w związku z okresem przed regatami w czasie trwania regat i po regatach.
Zgłoszenie uczestnictwa  w regatach jest aktem potwierdzającym zapoznanie się z niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i przyjęciem jego warunków przez całą załogę jachtu.
Osoba zgłoszona jako sternik-kierownik jachtu zobowiązania jest do
osobistego prowadzenia(“ obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.
17. NAGRODY
Nagrody zostaną wręczone trzem najwyżej sklasyfikowanym załogom w klasyfikacji Open.
Organizatorzy przewidują nagrody dla najlepszej załogi w następujących kwalifikacjch:
( wiek sternika jachtu)
- junior Master    45 – 54 lata.
- Master              55 – 64 lata.
- senior Master    powyżej   65  lata.

      18. INFORMACJE OGÓLNE
    23.07.2016. ( sobota)  na przystani ( bar) JKW o godzinie 19.00                          
    odbędzie się uroczysty bankiet żeglarski klasy SNIPE.
    24.07.2016.godz. 16.00. (niedziela) wręczenie nagród i
    zakończenie regat.

19. ZAKWATEROWANIE
 HOTEL – JKW  Poznań ul.Wilków Morskich 17/19 tel. 61 848 26 81
       HOTEL  -  STS   Poznań ul.Nad Jeziorem 105   tel. 61 848 29 01
     HOTEL REGATTA - Poznań ul.Chojnicka  49    tel. 61  848 83 08

ORGANIZATOR REGAT
Komandor  JKW Tomasz Figlerowicz
jkw@jkwpoznan.pl
Jacht Klub Wielkopolski
ul. Wilków Morskich 17/19
60-480, Poznań Polska
tel.   +48 61 848 26 81
fax.  +48 61 848 26 91

e-mail: jkw@jkw.poznan.pl
Komitet Organizacyjny
Jacek Kowalski
0048606678807
Rafał Zakrzewski
0048601714424


Więcej...

Mistrzostwa Miasta Poznania 2016 - wyniki

Opublikowano poniedziałek, 13 czerwiec 2016

W załączeniu Wyniki Mistrzostwa Miasta Poznania 2016

Więcej...

XIV Memoriał Mariana Jankowskiego 2016 - wyniki

Opublikowano środa, 08 czerwiec 2016

W załączeniu wyniki regat w ramach XIV Memoriału Mariana Jankowskiego.

Więcej...

Otwarte Mistrzostwa Niemiec Caldonazzo 2016

Opublikowano środa, 25 maj 2016

Otwarte Mistrzostwa Niemiec
Caldonazzo 2016

Więcej...