Mistrzostwa Polski Juniorów

Opublikowano poniedziałek, 05 wrzesień 2016

Mistrzostwa Polski Juniorów klasa SNIPE.

Więcej...

Memoriał Jacka Sobkowiaka

Opublikowano niedziela, 04 wrzesień 2016

Memoriał Jacka Sobkowiaka

Więcej...

Mistrzostwa Polski 2016

Opublikowano środa, 31 sierpień 2016

 

 

Więcej...

Benelux 2016 - wyniki i zdjęcia

Opublikowano czwartek, 18 sierpień 2016

W załączeniu wyniki z regat.

Więcej...

Puchar Prezesa AZS 2016 - wyniki

Opublikowano poniedziałek, 15 sierpień 2016

W załączeniu wyniki regat Puchar Prezesa AZS, POZNAŃ, 12-14.08.2016

Więcej...

Zawiadomienie o regatach - Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów 2016

Opublikowano piątek, 05 sierpień 2016

Zawiadomienie o regatach
 
Nazwa regat:

Więcej...

Relacja z Mistrzostw Polski Masters Snipe 2016

Opublikowano poniedziałek, 25 lipiec 2016

Wielkie święto "Słonki" w JKW Poznań.

Więcej...

Zawiadomienie - Mistrzostwa Polski Masters klasa Snipe 2016

Opublikowano piątek, 17 czerwiec 2016

MISTRZOSTWA  POLSKI  MASTERS  I  PZKS
                               KLASY  SŁONKA
            

23 lipiec do 24 lipiec 2016 r.                                 
Jacht Klub Wielkopolski i Polski Związek Klasy Słonka

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1. ORGANIZATOR
Jacht Klub Wielkopolski – 60-480 Poznań ul. Wilków Morskich 17/19  oraz  Polski Związek Klasy Słonka.
2. PRZEPISY
2.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2012-2016, przepisami klasowymi dla przeprowadzania krajowych i międzynarodowych regat.
2.2. Zgodnie z niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją
                 Żeglugi.
3. REKLAMA
Reklama jest dozwolona na zasadach określonych przepisem 20 ISAF oraz przepisami Klasy Słonka . Sposób noszenia reklamy przez jachty określa organizator.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
4.1. W regatach Masters klasy SNIPE mogą brać udział zawodnicy:
             sternik - ukończył 45 lat do dnia rozpoczęcia zawodów.
             załoga ( sternik +załogant) ukończyła w sumie 80 lat do dnia   
             rozpoczęcia zawodów.

5. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
5.1. Dla ważności zgłoszenia, każdy sternik musi osobiście dokonać rejestracji w biurze regat na przystani Jacht Klubu Wielkopolski w Poznaniu w dniu  23.07.2016 r. od   godz 09:00-10:00. na formularzu Zgłoszenie do Regat załączonym przez organizatorów.
5.2. Rejestracja zostanie dokonana na podstawie następujących dokumentów:
Złożenie przez załogę Zgłoszenia do Regat.
Zapłata wpisowego w wysokości 90 zł od jachtu , przelewem do dnia 19.07.2016. ( data księgowanania na koncie JKW) na
konto 84 1090 1362 0000 0001 0116 8312  Jacht Klub Wielkopolski  60-480 Poznań ul. Wilków Morskich 17/19 ( tytuł wpłaty:  MP Masters SNIPE ,nr jachtu)  lub gotówką w kasie Klubu w każdy poniedziałek od 13 do 19 lub środę,piątek od 17 do 20.
      □      Zapłata wpisowego w wysokości 110 zł w dniu regat.

      □      Polisa ubezpieczeniowa OC na czas regat.
                  
        
6. PROGRAM REGAT
6.1. REJESTRACJA I POMIARY
23 lipca 2016. - 09.00 -  10.00

6.2. WYŚCIGI
                                                    
23 lipca  -  sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu 11.00,
24 lipca  -  sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu 11.00,

6.3. Planowane jest rozegranie do 5 wyścigów.
6.4. W ostatnim dniu regat sygnał ostrzeżenia nie może być podany  później niż o godz. 14 , o ile nie podany zostanie sygnał odwołania.
7. POMIARY
7.1. Wszystkie jachty mogą być poddane pomiarom w czasie regat zgodnie z decyzją Komisji Regatowej.
8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna podczas rejestracji od godz. 0900-1000 w dniu 23 lipca  2016 r.  w miejscu rejestracji (przystań JKW).
9. LOKALIZACJA
9.1. Rejestracja i pomiary odbędą się na terenie przystani JKW w Kiekrzu.
9.2. Wyścigi będą odbywały się na wodach jeziora Kierskiego, Kiekrz k/Poznania.
9.3. Wszystkie imprezy  towarzyszące odbędą się na terenie JKW .
10. PRAWO DO WIZERUNKU
 Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez organizatorów i sponsorów w formie fotografii ,filmów i innych materiałów tworzonych w trakcie regat i ich reprodukcji .
11. PUNKTACJA
11.1. Stosowany będzie system Małych Punktów ISAF.
11.2. W przypadku rozegrania 4 lub mniej wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.
11.3. W przypadku rozegrania  5  wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu zostanie odrzucony.
11.4. Liczba planowanych wyścigów oraz wymagana liczba wyścigów
                 do uznania regat za ważne zostanie podana w Instrukcji
                 Żeglugi .


      12. SYSTEM KAR
Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne jak stanowi przepis 70.5. PZŻ

13. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
14. UBEZPIECZENIE
Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas regat
            polisę OC, obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów.

15.  KOMUNIKACJA RADIOWA
a. Za wyjątkiem sytuacji alarmowych jacht nie może korzystać podczas wyścigu z komunikacji radiowej, która nie jest dostępna wszystkim jachtom.
b. Ograniczenie stosuje się również do telefonów komórkowych.
16. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu lub osób , albo śmierć wynikłe w związku z regatami. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za szkody materialne, uszkodzenia ciała lub śmierć powstałe w związku z okresem przed regatami w czasie trwania regat i po regatach.
Zgłoszenie uczestnictwa  w regatach jest aktem potwierdzającym zapoznanie się z niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i przyjęciem jego warunków przez całą załogę jachtu.
Osoba zgłoszona jako sternik-kierownik jachtu zobowiązania jest do
osobistego prowadzenia(“ obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.
17. NAGRODY
Nagrody zostaną wręczone trzem najwyżej sklasyfikowanym załogom w klasyfikacji Open.
Organizatorzy przewidują nagrody dla najlepszej załogi w następujących kwalifikacjch:
( wiek sternika jachtu)
- junior Master    45 – 54 lata.
- Master              55 – 64 lata.
- senior Master    powyżej   65  lata.

      18. INFORMACJE OGÓLNE
    23.07.2016. ( sobota)  na przystani ( bar) JKW o godzinie 19.00                          
    odbędzie się uroczysty bankiet żeglarski klasy SNIPE.
    24.07.2016.godz. 16.00. (niedziela) wręczenie nagród i
    zakończenie regat.

19. ZAKWATEROWANIE
 HOTEL – JKW  Poznań ul.Wilków Morskich 17/19 tel. 61 848 26 81
       HOTEL  -  STS   Poznań ul.Nad Jeziorem 105   tel. 61 848 29 01
     HOTEL REGATTA - Poznań ul.Chojnicka  49    tel. 61  848 83 08

ORGANIZATOR REGAT
Komandor  JKW Tomasz Figlerowicz
jkw@jkwpoznan.pl
Jacht Klub Wielkopolski
ul. Wilków Morskich 17/19
60-480, Poznań Polska
tel.   +48 61 848 26 81
fax.  +48 61 848 26 91

e-mail: jkw@jkw.poznan.pl
Komitet Organizacyjny
Jacek Kowalski
0048606678807
Rafał Zakrzewski
0048601714424


Więcej...

Mistrzostwa Miasta Poznania 2016 - wyniki

Opublikowano poniedziałek, 13 czerwiec 2016

W załączeniu Wyniki Mistrzostwa Miasta Poznania 2016

Więcej...

XIV Memoriał Mariana Jankowskiego 2016 - wyniki

Opublikowano środa, 08 czerwiec 2016

W załączeniu wyniki regat w ramach XIV Memoriału Mariana Jankowskiego.

Więcej...