Witamy na stronach Polskiego Związku Klasy Słonka / Snipe Poland !

Poniżej można zapoznać się z najnowszymi aktualnościami/komunikatami oraz wpisami na naszym facebook fanpage. Zapraszamy do zaglądania do pozostałych sekcji na naszej witrynie.

Zarząd PZKS

Najnowsze wiadomości

Jacht Klub Wielkopolski i Polski Związek Klasy Słonka zapraszają na Puchar Europy Wsch.
Tegoroczne regaty w Caldonazzo , miały wyjątkową obsadę.
Koleżanki i Koledzy

Z Facebook Fanpage

Z Facebook Fanpage

Belgowie zapraszają nas na swoje mistrzostwa. Czy ktoś chetny😊 Pleased to invite you -and your fleet- for the Belgian nationals, Antwerp, AUG 11-12. Keep an eye on SCIRA.BE for more updates. Would be nice to have you. It will be a big and a true Snipe event. The 2018 edition will have it all. Socials starting on Friday evening. Please share the invite with your fleet. Thx. Yannick +32 472 73 37 70
ZAWIADOMIENIE O MISTRZOSTWACH POLSKI PUCHAR EUROPY WSCHODNIEJ MISTRZOSTWA POLSKI KLASY SŁONKA 2018 20 do 22 lipca 2018 r. Jacht Klub Wielkopolski i Polski Związek Klasy Słonka ZAWIADOMIENIE O REGATACH 1. ORGANIZATOR Jacht Klub Wielkopolski – 60-480 Poznań ul. Wilków Morskich 17/19 oraz Polski Związek Klasy Słonka. 2. PRZEPISY Regaty będą rozgrywane zgodnie z ,,przepisami’, jakie określono w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing edycja 2017-2020, przepisami klasowymi SNIPE dla przeprowadzania krajowych i międzynarodowych regat oraz zgodnie z niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją Żeglugi. 3. REKLAMA Obowiązują wymagania Kodeksu reklamowania WR reg. 20 i przepisy Klasy Słonka. Sposób noszenia reklamy przez jachty określa Organizator. 4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA 4.1 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. W regatach klasy SNIPE mogą brać udział jachty zarejestrowane w PZKS lub SCIRA z opłaconymi składkami za rok 2018. Opłata wpisowego do regat. Polisa ubezpieczeniowa OC na sumę gwarancyją 2 000 000EUR. Licencja zawodnika PZŻ dla uczestników z Polski. Badania lekarskie dla uczestników z Polski. 5. ZGŁOSZENIAWMIEJSCUREGAT 5.1. Dla ważności zgłoszenia, każdy sternik musi osobiście dokonać rejestracji w biurze regat na przystani Jacht Klubu Wielkopolski w Poznaniu w dniu 20.07.2018 r. od godz 09:00-10:00. na formularzu Zgłoszenie do Regat załączonym przez organizatorów. 5.2. Rejestracja zostanie dokonana na podstawie następujących dokumentów:  Złożenie przez załogę Zgłoszenia do Regat.  Opłata wpisowego w wysokości 140 zł od jachtu , przelewem do dnia 17.07.2018. ( data księgowanania na koncie JKW) na Konto nr: 84 1090 1362 0000 0001 0116 8312 Jacht Klub Wielkopolski 60-480 Poznań ul. Wilków Morskich 17/19 ( tytuł wpłaty: PE i MP 2018 SNIPE ,nr jachtu) lub gotówką w kasie Klubu w każdy poniedziałek od 13 do 19 lub środę,piątek od 17 do 20. □ Opłata wpisowego w dniu regat w wysokości 150 zł. □ Polisa ubezpieczeniowa OC na czas regat. □ Certyfikat jachtu. □ Badania lekarskie. 6. PROGRAM REGAT 6.1. 20 lipca 2018. - 09.00 - 10.00 REJESTRACJA , POMIARY lipca 2018. –godz. 10.15 OTWARCIE REGAT 6.2.WYŚCIGI 20 lipca - sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu 11.25 21 lipca - sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu 10.55 22 lipca - sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu 10.55 6.3. Planowane jest rozegranie do 9 wyścigów. a. W ostatnim dniu regat sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13.00 , o ile nie podany zostanie sygnał odwołania. 7.POMIARY Wszystkie jachty mogą być poddane pomiarom w czasie regat zgodnie z decyzją Komisji Regatowej. 8.INSTRUKCJA ŻEGLUGI Instrukcja żeglugi będzie dostępna podczas rejestracji od godz. 0900- 1000 w dniu 20 lipca 2018 r. w miejscu rejestracji (przystań JKW). 22 LOKALIZACJA a. Rejestracja i pomiary odbędą się na terenie przystani JKW w Kiekrzu. b. WyścigibędąodbywałysięnawodachjezioraKierskiego,Kiekrz k/Poznania. c. Wszystkie imprezy towarzyszące odbędą się na terenie JKW . 23 PRAWO DO WIZERUNKU Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez organizatorów i sponsorów w formie fotografii ,filmów i innych materiałów tworzonych w trakcie regat i ich reprodukcji . 24 PUNKTACJA a. Stosowany będzie system Małych Punktów WS. b. W przypadku rozegrania 4 lub mniej wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej. c. W przypadku rozegrania 5 wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu zostanie odrzucony. d. Ostateczna liczba planowanych wyścigów oraz wymagana liczba wyścigów do uznania regat za ważne zostanie podana w Instrukcji Żeglugi . 9.SYSTEM KAR Stosowany będzie Dodatek P. 10.KOMUNIKACJA RADIOWA a. Za wyjątkiem sytuacji alarmowych jacht nie może korzystać podczas wyścigu z komunikacji radiowej, która nie jest dostępna wszystkim jachtom. b. Ograniczenie stosuje się również do telefonów komórkowych. 11.ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu lub osób , albo śmierć wynikłe w związku z regatami. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za szkody materialne, uszkodzenia ciała lub śmierć powstałe w związku z okresem przed regatami w czasie trwania regat i po regatach. Zgłoszenie uczestnictwa w regatach jest aktem potwierdzającym zapoznanie się z niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i przyjęciem jego warunków przez całą załogę jachtu. Osoba zgłoszona jako sternik-kierownik jachtu zobowiązania jest do osobistego prowadzenia(“ obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu. 12.NAGRODY Nagrody zostaną wręczone trzem najwyżej sklasyfikowanym załogom w klasyfikacji open Pucharu Europy Wschodniej oraz trzem najwyżej sklasyfikowanym załogom polskim w klasyfikacji Mistrzostw Polski. 13.INFORMACJE OGÓLNE 20.07.2018. ( piątek ) na przystani ( bar) JKW zaraz po zakończeniu wyścigów dla wszystkich uczestników regat będzie podany lunch. 21.07.2018. ( sobota ) na przystani JKW o godz 19.00 odbędzie się uroczysty piknik żeglarski. 22.07.2018 z. 16.00 wręczenie nagród i zakończenie regat . 14. ZAKWATEROWANIE HOTEL – JKW Poznań ul.Wilków Morskich 17/19 tel. 61 848 26 81 HOTEL REGATTA - Poznań ul.Chojnicka 49 ORGANIZATOR REGAT Komandor JKW Tomasz Figlerowicz jkw@jkwpoznan.pl Jacht Klub Wielkopolski ul. Wilków Morskich 17/19 60-480, Poznań Polska tel. +48 61 848 26 81 fax. +48 61 848 26 91 e-mail: jkw@jkw.poznan.pl Komitet Organizacyjny Beata Piechowiak 00 48 600 894 936 Jacek Kowalski 0048606678807 Rafał Zakrzewski 0048601714424 tel. 61 848 83 08